ראשי תוכנית תואר שני

עם מי היית רוצה לקבוע פגישה אישית?

ראש התכנית לתואר שני בהוראה
ולמידה חדשנית

ד"ר בועז צבר

ראשת התכנית לתואר שני בשילוב תלמידים
עם ליקויי למידה וקשיי התנהגות

ד"ר שני שמעון לוי

ראשת התכנית תואר שני בחינוך
לקיימות סביבה, חברה, בריאות

ד"ר מיכל יובל

ראש התכנית לתואר שני
מוסמך בהוראה

ד"ר דויטש יעקב

ראשת התכנית לתואר שני
במידענות וספרנות

ד"ר אנזנברג דניה

ראשת מכון התרפיות

ד"ר חוה וייס

ראשת התכנית לתכנית טיפול
באמצעות אמנות חזותית

ד"ר עפרה קמר

ראשת התכנית לטיפול
באמצעות תנועה ומחול

ד"ר רות גויטפרד

ראשת התכנית לטיפול
באמצעות מוסיקה

ד"ר חוה וייס

תואר שני
חינוך לגיל הרך

ד"ר ליהי גת

ראשת התכנית לטיפול
באמצעות ביבליותרפיה

ד"ר מיכל שמחון