ראשי תוכנית הסבות אקדמאים

עם מי היית רוצה לקבוע פגישה אישית?

מרכזת היחידה להסבת אקדמאים
להוראה במסלול היסודי

אירית מזור

מרכז היחידה להסבת אקדמאים
להוראה במסלול העל יסודי

ד"ר יעקב דויטש

ראשת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות

ד"ר טליה פלד מרכוס

ראשת התכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד
ד"ר נורית ליבוביץ

קשר הדוק ומשמעותי בין הידע האקדמי לבין הנעשה בשדה החינוכי, מתוך שאיפה להקניית מקצוע ההוראה בחינוך המיוחד במצוינות אקדמית ובהכשרה מעשית מיטבית, המלווים ביחס אישי.